การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 2/2566

📣โรงเรียนการุ้งวิทยาคมร่วมกับสโมสรลูกเสือห้วยขาแข้งอุทัยธานีและสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี
⚜️ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) รุ่นที่ 2/2566 ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนการุ้งวิทยาคม
🙏ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว