กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     โรงเรียนการุ้งวิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โดยโรงเรียนจัดพิธีวางพานพุ่มสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพระพร กล่าวคำถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีนางสาวรุ่งนภา วรรณพฤกษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธี.