กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางฯ พระบรมราชินี

    โรงเรียนการุ้งวิทยาคมได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ อาคารพลังแผ่นดิน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม โดยมีนายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม ได้ถวายคำนับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล