กิจกรรมวันไหว้ครู

     โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ อาคารพลังแผ่นดิน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม โดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการประกวดพานไหว้ครู และการประกวดอื่น ๆ และยังมีพิธีไหว้ครูที่นักเรียนจะนำกรวยดอกไม้ พวงมาลัยมามอบให้ครูแต่ละท่าน