ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

📣📣โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
——————————————————-
1. กิจกรรมสาระวิทยาศาสตร์ 🧬🔬
🔷 สมัครและรับอุปกรณ์ได้ที่ >> ครูชวนชม บูโกก
🔷 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2566
🔷 แข่งขันนอกรอบ 21-23 สิงหาคม 2566
🔷 ชิงชนะเลิศ(บางรายการ) 24 สิงหาคม 2566
——————————————————-
2. กิจกรรมสาระเทคโนโลยี 💻🤖
🔷 สมัครโดยเข้ากลุ่มไลน์ที่ https://line.me/R/ti/g/gwnGPojWjW
🔷 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2566
🔷 แข่งขัน 18-22 สิงหาคม 2566
🔷 ชิงชนะเลิศ 24 สิงหาคม 2566
——————————————————-
3. กิจกรรมสาระคณิตศาสตร์ 📐📊
🔷 สมัครโดยกรอกรายละเอียดในฟอร์ม https://forms.gle/Bq65kAxRQccFKqQj7
🔷 ดูรายชื่อผู้สมัครได้ที่ https://lookerstudio.google.com/s/mQiY_3dEe_E
🔷 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 17 สิงหาคม 2566
🔷 แข่งขันนอกรอบ 21-23 สิงหาคม 2566
🔷 ชิงชนะเลิศ(บางรายการ) 24 สิงหาคม 2566
#สัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
#โรงเรียนการุ้งวิทยาคม