ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการตลาดนัดความรู้

      ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม โครงการตลาดนัดความรู้และนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพ ด้านต่างๆ ในรูปแบบการนำเสนองาน การจำหน่าย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

👉 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

📍ณ ลานธรรมประชารวมใจไทยเศรษฐ์ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม