วงคีตาการุ้ง โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดวงดนตรี “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2

     วงคีตาการุ้ง โรงเรียนการุ้งวิทยาคม จ.อุทัยธานี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรี “คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน” ปีที่ 2 ประเภท ดนตรีไทยหรือดนตรีพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมกิตติขจร กองบัญชาการกองทัพบก