โรงเรียนการุ้งวิทยาคมได้รับรางวัล “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ” จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2566

369632137_747455253856897_7368861027594775906_n
📣📣สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับรางวัล
 
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ(ที่ปรึกษา) ของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2566
🎊โรงเรียนการุ้งวิทยาคม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท
 
โรงเรียนดีวิถีลูกเสือของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2566
🎊โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ(อุทิศวิทยาคาร) สพป.อุทัยธานีเขต 2
 
👍อีกหนึ่งรางวัลระดับชาติเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง