ขอบคุณคุณเป้ แห่งร้านหนังสือ booktopia ที่มอบหนังสือให้โรงเรียน

0
683

ขอขอบคุณคุณพี่เป้ แห่งร้านหนังสือ booktopia ที่มอบหนังสือและคำแนะนำต่างๆอีกทั้งเป็นสื่อกลางให้กับโรงเรียนการุ้งวิทยาคมได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากท่านผู้มีจิตเมตตาดังเช่นคุณหมอทิวา -คุณไอลดา วงษ์รักษ์ ท่านได้มอบหนังสือ ตามรอยพระยุคลบาทและหนังสือ๙คำพ่อสอน พรพ่อหลวง ให้กับคณะครูและนักเรียนได้อ่าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้ และจักนำความรู้ที่ได้จากการอ่านนี้ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ