ประชาสัมพันธ์ “แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ”

ประชาสัมพันธ์ “แพลตฟอร์มไทยมีงานทำ” และการสื่อสารประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

📍เพื่อคนหางานจะได้สามารถหางานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด📍

สามารถเข้าไปดูได้ที่ 👉🏻https://smartjob.doe.go.th