ผู้อำนวยการโรงเรียน

บทเรียนออนไลน์


การประเมิน ITA

ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

0
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563ให้นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ที่มีความประสงค์จะยื่นกู้ (รายใหม่)...

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นำช้อน ส้อม และแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียน

0
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทางโรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียนนำช้อน...

ขอบคุณคุณเป้ แห่งร้านหนังสือ booktopia ที่มอบหนังสือให้โรงเรียน

0
ขอขอบคุณคุณพี่เป้ แห่งร้านหนังสือ booktopia ที่มอบหนังสือและคำแนะนำต่างๆอีกทั้งเป็นสื่อกลางให้กับโรงเรียนการุ้งวิทยาคมได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากท่านผู้มีจิตเมตตาดังเช่นคุณหมอทิวา -คุณไอลดา วงษ์รักษ์ ท่านได้มอบหนังสือ...

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

0
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ในภาคเรียนนี้

ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ.อุทัยธานี สพม.42

0
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด บูรณาการร่วม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2563...

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

0
วันที่ 14 กันยายน 2563 ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จัดโดยโรงเรียนการุ้งวิทยาคม สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องสมุด

0
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องสมุด

การติดตามการทดลองแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต

0
การติดตามการทดลองแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต

กิจกรรมพี่น้องสายรหัส

0
กิจกรรมพี่น้องสายรหัส

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

0
วันที่ 20 กันยายน 2563 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา...

ดาวน์โหลด3

0
ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3ดาวน์โหลด3

ดาวน์โหลด2

0
ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2ดาวน์โหลด2

ดาวน์โหลด1

0
ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1ดาวน์โหลด1