ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จ.อุทัยธานี สพม.42

0
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำลูกเสือต้านภัยยาเสพติด บูรณาการร่วม โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปี 2563 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

0
วันที่ 14 กันยายน 2563 ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จัดโดยโรงเรียนการุ้งวิทยาคม สนับสนุนโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองการุ้ง คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องสมุด

0
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องสมุด คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

การติดตามการทดลองแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต

0
การติดตามการทดลองแผนการจัดกิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิต คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมพี่น้องสายรหัส

0
กิจกรรมพี่น้องสายรหัส คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

0
วันที่ 20 กันยายน 2563 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนการุ้งวิทยาคม ชมภาพกิจกรรม