ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

0
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563ให้นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ที่มีความประสงค์จะยื่นกู้ (รายใหม่) ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการขอรหัสผ่านล่วงหน้าในระบบ กยศ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้นโดยคลิกลิงค์ https://eservices.studentloan.or.th/.../reg/REGBE0001.jsp และให้นักเรียนสแกน QR CODE เพื่อติดตามข่าวสารการยื่นกู้ กยศ....

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นำช้อน ส้อม และแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียน

0
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทางโรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียนนำช้อน ส้อม และแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียน และไม่ให้ใช้ร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดการสัมผัสปนเปื้อนเชื้อโรค

ขอบคุณคุณเป้ แห่งร้านหนังสือ booktopia ที่มอบหนังสือให้โรงเรียน

0
ขอขอบคุณคุณพี่เป้ แห่งร้านหนังสือ booktopia ที่มอบหนังสือและคำแนะนำต่างๆอีกทั้งเป็นสื่อกลางให้กับโรงเรียนการุ้งวิทยาคมได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆจากท่านผู้มีจิตเมตตาดังเช่นคุณหมอทิวา -คุณไอลดา วงษ์รักษ์ ท่านได้มอบหนังสือ ตามรอยพระยุคลบาทและหนังสือ๙คำพ่อสอน พรพ่อหลวง ให้กับคณะครูและนักเรียนได้อ่าน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนการุ้งวิทยาคม ขอขอบพระคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้ และจักนำความรู้ที่ได้จากการอ่านนี้ไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา

0
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ในภาคเรียนนี้ ภาพกิจกรรม... คลิก