พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

0
1168

วันที่ 20 กันยายน 2563 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนการุ้งวิทยาคม