ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นำช้อน ส้อม และแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียน

0
876

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ทางโรงเรียนมีมาตรการให้นักเรียนนำช้อน ส้อม และแก้วน้ำส่วนตัวมาใช้ที่โรงเรียน และไม่ให้ใช้ร่วมกับผู้อื่น เพื่อลดการสัมผัสปนเปื้อนเชื้อโรค