ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

0
1013

ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563ให้นักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ที่มีความประสงค์จะยื่นกู้ (รายใหม่) ปีการศึกษา 2563 ดำเนินการขอรหัสผ่านล่วงหน้าในระบบ กยศ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้นโดยคลิกลิงค์ https://eservices.studentloan.or.th/…/reg/REGBE0001.jsp และให้นักเรียนสแกน QR CODE เพื่อติดตามข่าวสารการยื่นกู้ กยศ. ของโรงเรียน